Kunskap och lärdom

Den här hemsidan handlar om att leva med olika neuropsykiatriska sjukdomar, vilka de är, hur de uppkommer och hur man kan behandla dem. Här möts olika mentala tillstånd med neurologi och ämnet är både brett och ibland kontroversiellt då vissa syndrom som ADHD inte accepterats av alla.

Vissa tillstånd, som Tourettes och Asbergers, påverkar inte en människas intelligens och kan man bara komma förbi vissa av de frågetecken och tabun som råder om syndromen kan man leva ett långt och lyckligt liv. Det finns de som hävdar att Mozart hade Tourettes och ett flertal kända personer som är mycket framgångsrika inom film, politik och musik har inte hindrats av sin Asperges, som Darryl Hannah, Bill Gates och Dan Ackroyd.

Tvångstan

kar kan komma och gå men till och med när hela vardagens styrs av olika tvångsmässiga handlingar så finns det hjälp att hämta. Genom att skaffa sig så mycket information som möjligt kan man hjälpa både andra och sig själv och det är viktigt att man försöker kommunicera så mycket som möjligt.

Här kan du inte bara hitta information om olika tillstånd utan också tips och råd om hur man själv kan bemöta sig själv och andra. Som förälder eller kollega kan det vara svårt att veta hur man skall tackla ämnet och är man själv patient är det bra om man kan kombinera medicin med terapi och samtal med sina nära och kära.

Förhoppningsvis kan vi på dessa sidor belysa några av fenomenen och göra vår omvärld till en bättre plats att leva på, där det finns plats för alla!