Autism är ett väl dokumenterat neuropsykiatriskt funktionshinder där den drabbade syns leva i en egen värld. Tillståndet är oftast medfött och yttrar sig tidigt med symptom som en slags världsfrånvändelse, brist på kommunikationsförmåga och mycket få ansiktsuttryck. Begreppet myntades redan år 1912 och kommer ifrån det grekiska ordet för själv, autos, som också används i andra själv-gående ord som automobil, automatik och autonom.

Precis som ordet beskriver så uppfattas den autistiska människan som försjunken i sig själv och än idag har vetenskapen inte fullt klarlagt vad det är som har hänt med personens hjärna. Man har liknat det vid en människa som endast kan se en massa individuella träd i stället för en skog eller ett stort antal färger istället för en tavla. Det är som om hjärnan endast kan koncentrera sig på detaljer och inte helheten. Detta kan också vara anledningen till att vissa autistiska personer kan synas vara nästan övernaturligt skickliga på att göra enorma beräkningar eller uppfatta ett extremt stort antal detaljer samtidigt som de inte kan knyta skosnörena eller följa en enkel såpopera.

Det finns många olika teorier om vad som framkallar autism men den vanligaste är att det är ett genetiskt, medfött fenomen eftersom symptomen kan ses från tre års ålder. Andra faktorer som förgiftning, vaccination eller trauma diskuteras också men är ännu inte vederlagda. Vad som däremot är viktigt är att den drabbades omgivning får bra information om vad detta funtionshinder innebär och hur man bäst bemöter det. Till exempel brukar en autistisk person må bra av strikta rutiner och lugn och ro omkring sig eftersom han eller hon sällan är stresstålig.

Autistiska personer har ofta svårt att förmedla vad de känner så det är därför viktigt för omgivningen att vara lyhörd på deras behov och emotioner. Om man märker positiva reaktioner inför musik kan detta vara ett bra sätt att kommunicera och det finns många fall där djur haft en positiv inverkan på autistiska barns psyke.