Neuropsykiatriska funktionshinder är ett samlingsnamn som används i Sverige för att beteckna olika psykiatriska tillstånd som är framkallade av mer eller mindre allvarliga hjärnskador. Dessa tillstånd är oftast medfödda och diagnosticeras redan i barnaåren och innebär att den drabbade har vissa svårigheter att fungera och agera på det sätt som samhället anser acceptabelt.

Några kända exempel på neuropsykiatriska funktionshinder är Asbergers, en mild form av autism, och ADHD som ofta ger sig i utryck i form av överaktivitet och problem med koncentration. Inga av dessa tillstånd är direkt fysiskt livshotande men kan däremot vara det på ett mentalt plan då den drabbade ofta upplever utanförskap, depression och ångest, vilket i sin tur kan innebära risker för självskadande, ätstörningar eller till och med självmord.

Idag vet man mycket mer om dessa funktionshinder än vad man gjorde förr och det finns bra information och behandlingar att tillgå. Trots det är samhällets medlemmar inte alltid särskilt väl insatta vilket kan innebära missförstånd och intolerans. En kommentar som ”nuförtiden får alla bråkiga barn diagnosen ADHD” är typisk för individer som inte har tillräckliga kunskaper i ämnet men som samtidigt kan såra den drabbade och dennes omgivning.

En person som har neuropsykiatriska funktionshinder kan vara alltifrån gravt handikappad av sitt tillstånd till högt fungerande och självständig. Däremot har många av dessa individer ofta mycket svårt för att hantera stressiga situationer och kan dessutom ofrivilligt skapa sig ovänner genom att inte kunna läsa av andras ansiktsuttryck och sociala signaler i allmänhet. Ett annat typiskt problem är ensamhet av just samma anledningar och detta börjar ibland redan i barndomsåren då den drabbade inte fötts med de psykologiska och sociala verktyg som ger sammanhållning och bildar nära band med familjemedlemmar.

Å andra sidan kan dessa personer samtidigt vara ovanligt duktiga på olika saker och med rätt utbildning, träning och medicinering kan de se fram emot ett långt och produktivt liv fyllt av glädje och trygghet.